Emergency response +31 10 454 99 11

Overview news and press releases

Geselecteerde filters:
Press release
Corporate news

Besluiten Aandeelhoudersvergadering Boskalis aangenomen

Papendrecht, 30 juni 2020 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) bericht dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de Vergadering) de jaarrekening over 2019 vandaag heeft vastgesteld en decharge heeft verleend voor het gevoerde bestuur en het toezicht daarop. Alle overige stempunten zijn eveneens aangenomen, waaronder de benoeming van Mevrouw R.V.M. Jones - Bos als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. Mevrouw Jones - Bos (1952) heeft de Nederlandse nationaliteit en was voorheen werkzaam voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en meer in het bijzonder voor de diplomatieke dienst. Laatstelijk bekleedde zij respectievelijk de post van ambassadeur in de Verenigde Staten van Amerika, de positie van Secretaris-Generaal op het ministerie van Buitenlandse Zaken en de post van ambassadeur in Rusland. De heer Hazewinkel en mevrouw Haaijer waren niet beschikbaar voor herbenoeming en zijn per Vergadering afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen. De Vergadering heeft tevens het remuneratierapport 2019 evenals het remuneratiebeleid voor zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen goedgekeurd. ‎ 2020/2021 FINANCIËLE AGENDA 20 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2020 6 november Trading update derde kwartaal 2020 4 maart Publicatie jaarcijfers 2020 12 mei Trading update eerste kwartaal 2021 12 mei Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2021 12 november Trading update derde kwartaal 2021             Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014). Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Press release
Corporate news

Boskalis geselecteerd voor Fécamp Offshore Wind Farm funderingen project in consortium met Bouygues en Saipem

Papendrecht, 2 juni 2020 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft in consortium met Bouygues Travaux Publics (Bouygues) en Saipem het contract verworven voor het ontwerp, de bouw en de installatie van 71 betonnen Gravity-Based Structures (GBS) die als fundering dienen voor de turbines van het Fécamp offshore windpark in Normandië, Frankrijk. Het contract werd toegekend door Eoliennes Offshore des Hautes Falaises (EOHF). De totale contractwaarde bedraagt EUR 552 miljoen waarvan het aandeel Boskalis 19% is en Bouygues en Saipem ieder 40,5%. Het offshore windpark komt 13 tot 22 kilometer uit de kust van Fécamp in Normandië te liggen. De 71 windturbines worden verbonden met de GBS funderingen die worden geïnstalleerd op het zeebed op een diepte tussen 25 en 30 meter. Binnen het consortium zijn Bouygues, als penvoerder, en Saipem verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en de installatie op het zeebed van de 71 GBS-funderingen, die met een individueel gewicht tot wel 5.000 ton de vereiste stabiliteit verschaffen van de 7MW windturbines. Boskalis is verantwoordelijk met het ontwerp en voorbereiding van het zeebed met stenen voorafgaand aan de GBS installatie en het ballasten van de geïnstalleerde funderingen evenals het aanbrengen van de erosiebescherming. De funderingen zullen worden gebouwd op de scheepswerf Bougainville in de Grand Port Maritime in Le Havre, Frankrijk en op bakken naar het offshore windpark worden vervoerd. De werkzaamheden vangen binnen enkele dagen aan en zijn naar verwachting eind 2022 afgerond. De ingebruikname en operationele opstart van het windpark zijn gepland voor 2023. Met een totaalvermogen van ongeveer 500 MW moet het offshore windpark van Fécamp het equivalent produceren van het binnenlandse elektriciteitsverbruik van ongeveer 770.000 mensen, wat neerkomt op meer dan 60% van de inwoners van het departement Seine-Maritime. Om dit project uit te voeren heeft EOHF internationaal erkende bedrijven geselecteerd op het gebied van civiele techniek en bouw, baggeren, offshore installatie en maritieme werken. Met deze unieke combinatie van expertise zijn de consortiumpartners ervan overtuigd dat ze met succes kunnen bijdragen aan het energie diversificatieprogramma van de Franse regering. ‎ VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Press release
Corporate news

Boskalis verwerft twee contracten voor baggerwerkzaamheden in Finland

Papendrecht, 27 mei 2020 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft in Finland twee contracten verworven van het Finse Agentschap voor Transportinfrastructuur, de haven van Helsinki en de stad Helsinki met een gecombineerde contractwaarde van EUR 32 miljoen. In de haven van Helsinki zal Boskalis de Vuosaari-vaargeul en het havenbassin verdiepen van elf naar dertien meter en een deel van het gebaggerde materiaal gebruiken voor de ontwikkeling van Helsinki’s Hernesaari-gebied, dat dicht bij het centrum van de stad ligt. De werkzaamheden gaan direct van start en zullen eind 2021 worden afgerond. Voor het verdiepen van de betreffende delen van de haven wordt een volume van een miljoen kubieke meter klei, keien en grind gebaggerd en wordt 0,8 miljoen kubieke meter steen van de bodem verwijderd door middel van boor- en springwerkzaamheden. Een deel van dit materiaal wordt per schip naar het Hernesaari-gebied vervoerd en hergebruikt voor het aanwinnen van 6 hectare land waarop de komende jaren kantoren en woningen voor 7.000 mensen worden ontwikkeld. Voor deze activiteiten zet Boskalis gespecialiseerd baggermaterieel in, waaronder twee grote backhoe dredgers, een grab dredger, een boorschip alsmede beunschepen en -bakken. De strategie van Boskalis is erop gericht om in te spelen op de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag opdrijven op onze markten: de groei van de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, de groeiende wereldbevolking en uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Deze projecten worden grotendeels gedreven door de toenemende wereldhandel en de trend naar grotere en steeds dieper stekende schepen alsmede de bevolkingsgroei in grote steden. ‎ VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 ‎ Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .  

Lees meer
News
Corporate news

Belangrijke mijlpaal in ombouw Boskalis kraanschip Bokalift 2

Papendrecht, 18 mei 2020 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) kondigt met trots een belangrijke mijlpaal aan in de ombouw van zijn nieuwe kraanschip Bokalift 2. Gisteren vond op de scheepswerf Drydocks World in Dubai een ceremonie plaats waar stil werd gestaan bij het snijden van het eerste staal. Deze mijlpaal markeert het begin van een belangrijke nieuwe fase in de aanpassing van de romp en het dek van het schip. De ombouw omvat de fabricage en installatie van 9.000 ton stalen blokken aan weerszijde van het schip om de stabiliteit van het schip te vergroten en de installatie van een nieuw werkdek. In 2021 zal een kraan met een hijsvermogen van 4.000 ton op het schip worden geïnstalleerd. Deze roterende kraan kan constructies ruim 100 meter hoog hijsen. Peter Berdowski, CEO Boskalis: “Deze ceremonie markeert een belangrijke stap voor Boskalis en de conversie van de Bokalift 2. Het enorme dek in combinatie met de grote kraan maken de Bokalift 2 een uiterst veelzijdig schip en waardevolle toevoeging aan de Boskalis vloot. We kijken ernaar uit om dit unieke kraanschip in te zetten op haar eerste offshore windproject in Taiwan. De mijlpaal van gisteren is met name lovenswaardig in het licht van de uitdagende tijden die we momenteel allemaal doormaken." De Bokalift 2 zal voor de eerste keer worden ingezet voor het Changfang en Xidao offshore wind farm (CFXD OWF) project in Taiwan, dat eigendom is van Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) en twee Taiwanese levensverzekeringsmaatschappijen. Het project omvat het transport en de installatie van 62 driepotige jacket-funderingen met de bijbehorende 186 pinpalen. VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit nieuwsbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Press release
Corporate news

Boskalis Trading Update Q1 2020

Papendrecht, 13 mei 2020 Het eerste kwartaal van 2020 is voor Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) financieel boven verwachting verlopen. In het licht van de wereldwijde ontwikkelingen van het COVID-19 virus heeft Boskalis daarmee een alleszins goed eerste kwartaal afgesloten. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is de omzet licht toegenomen bij een hoger resultaat. De omvang van de orderportefeuille is per einde kwartaal licht afgenomen ten opzichte van de recordstand van eind 2019. Er zijn tot op heden geen geboekte opdrachten van betekenis geannuleerd. De al zeer solide financiële positie is in de loop van het eerste kwartaal verder versterkt. HOOFDPUNTEN EERSTE KWARTAAL 2020 Impact van COVID-19 op het eerste kwartaalresultaat relatief beperkt Hogere omzet ten opzichte van het eerste kwartaal 2019 bij een hogere EBITDA Gevarieerd beeld in de vlootbezetting bij zowel Dredging als Offshore Energy Orderportefeuille: EUR 4,6 miljard Positieve netto kaspositie van EUR 57 miljoen en direct beschikbare financieringsruimte van circa EUR 850 miljoen OPERATIONELE GANG VAN ZAKEN Boskalis heeft bij het uitbreken van het COVID-19 virus maximale voorzorgsmaatregelen getroffen om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van zijn werknemers te waarborgen. Daarbij zijn tegelijkertijd alle nodige stappen gezet om de operationele activiteiten maximaal voort te kunnen zetten. Projecten worden slechts in beperkte mate getroffen door algehele lockdown maatregelen. De grootste operationele uitdaging voor Boskalis is het aflossen van de scheepsbemanningen en het projectpersoneel als gevolg van de wereldwijde reisbeperkingen. Om de continuïteit van de bedrijfsvoering en gezondheid van de collega’s te waarborgen worden oplossingen op maat toegepast. Inmiddels is in samenwerking met de Travel Clinic, dat deel uitmaakt van het Erasmus Medisch Centrum, een testprocedure op COVID-19 uitgewerkt. Deze procedure wordt sinds enkele weken succesvol toegepast voor het aflossen van bemanningen op schepen. Dredging & Inland Infra De omzet van de divisie Dredging & Inland Infra is in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar licht afgenomen bij een lager resultaat. Vermeldenswaardige projecten in uitvoering betroffen Duqm (Oman), Pulau Tekong en Tuas Terminal Phase 2 (Singapore), LNG Canada en diverse middelgrote projecten in Nederland. Van alle (middel)grote projecten ligt momenteel alleen het Pulau Tekong project stil als gevolg van COVID-19 door een selectieve lockdown in Singapore. Pulau Tekong omvat hoofdzakelijk civiele activiteiten waarbij geen grote baggerschepen worden ingezet. Hierdoor is de impact op het resultaat zeer beperkt. De bezetting van de hoppervloot lag in verhouding tot vorig jaar op een lager niveau. Daarentegen was de bezetting van de cuttervloot in het eerste kwartaal uitzonderlijk sterk, mede door de inzet van de megacutter Helios in het Midden-Oosten. De orderportefeuille van Dredging & Inland Infra is ten opzichte van eind 2019 licht afgenomen. De portefeuille in Nederland nam daarbij toe, mede door de definitieve gunning voor groot onderhoud aan de Rijksweg N3 en onderhoudsbaggerwerk in de haven van Rotterdam. Na afsluiting van het kwartaal heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan in het kader van de uitvoering van het projectplan voor de versterking van de Markermeerdijken. Als gevolg van de uitspraak kan gestart worden met de uitvoering van de werkzaamheden die in 2020 en 2021 een belangrijke bijdrage zullen leveren aan de omzet van Boskalis in Nederland. Tevens is in het tweede kwartaal een vervolgopdracht ontvangen voor de aanleg van een tweede kunstmatig eiland in het IJmeer, grenzend aan het zogenoemde Strandeiland dat momenteel wordt gerealiseerd naast de bestaande IJburg-eilanden in Amsterdam. Offshore Energy Het eerste kwartaal bij Offshore Energy is naar omstandigheden goed verlopen. Bij een hogere omzet in vergelijking met het eerste kwartaal 2019 was het operationele divisieresultaat licht negatief, daar waar het resultaat in 2019 fors negatief was. Het eerste kwartaal is door seizoenseffecten traditioneel zwak. Het contracting deel van de divisie bestaat uit Installation & Intervention (I&I) en de Offshore Wind activiteiten. Bij I&I hebben enkele pijplijn-gerelateerde projecten en decommissioningwerken aan de omzet bijgedragen. Bij Offshore Wind had Subsea Cables een relatief druk kwartaal met de projecten Ostwind 2, Triton Knoll en Borssele Beta in uitvoering. Het services deel van de divisie bestaat uit Marine Transport & Services, Subsea Services en Marine Survey. Bij Marine Transport was een deel van de grote schepen goed bezet maar is een deel van de vloot afhankelijk van een uitdagende spotmarkt. Bij Subsea Services en Marine Survey is de winterperiode op de Noordzee gewoonlijk rustig en lag de omzet op een niveau dat vergelijkbaar is met begin vorig jaar. Met ingang van begin dit jaar worden de Marine Survey activiteiten van Horizon Geosciences volledig geconsolideerd. Horizon had een zeer druk eerste kwartaal en droeg goed bij aan zowel de kwartaalomzet als het resultaat. De bezetting van de verschillende typen offshore-schepen liet een uiteenlopend beeld zien. Daar waar de transportschepen en AHT’s beter bezet waren, lagen de kabellegschepen en diving support vessels vaker stil, in lijn met het normale seizoenspatroon. In het kwartaal is een groot aantal kleinere opdrachten aangenomen en is het orderboek ten opzichte van eind 2019 nagenoeg stabiel gebleven. Towage & Salvage Salvage kende een redelijk normaal eerste kwartaal dat in het teken stond van twee bergingen in Brazilië. De omzet van Salvage lag op een lager niveau dan het uitzonderlijk drukke eerste kwartaal van 2019. De bijdrage van de Towage joint ventures was, gecorrigeerd voor de desinvestering van Kotug Smit Towage begin 2019, nagenoeg stabiel. Financiële positie Boskalis heeft zijn sterke focus op cash-management sinds de uitbraak van COVID-19 verder aangescherpt. Diverse initiatieven zijn genomen gericht op het beperken van niet-projectgerelateerde uitgaven, het optimaliseren van het werkkapitaal en het waarborgen van de financieel sterke positie. Zo is begin april aangekondigd dat het investeringsprogramma voor 2020 is gehalveerd naar EUR 200 miljoen, wordt over het financiële jaar 2019 geen dividend uitgekeerd en is het aandeleninkoopprogramma begin april opgeschort. Het gecombineerde gevolg van deze maatregelen resulteert in een positief kasstroomeffect van circa EUR 320 miljoen in 2020. De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk. De onderneming sloot 2019 af met een positieve netto kaspositie en deze is in de loop van het eerste kwartaal verdubbeld tot EUR 57 miljoen. Hiermee wordt ruimschoots aan de financiële convenanten voldaan. Medio april heeft Boskalis bovendien zijn zogenoemde Revolving Credit Facility geherfinancierd tot april 2025. Hiermee heeft het de beschikking over een nieuwe gecommitteerde bankfinanciering van EUR 500 miljoen met verbeterde voorwaarden ten opzichte van de oude faciliteit. Met de aanwezige liquide middelen en de bankfaciliteiten beschikt Boskalis over een direct beschikbare financieringsruimte van circa EUR 850 miljoen. VOORUITZICHTEN Begin maart is bij de publicatie van de jaarcijfers 2019 al aangegeven dat het, gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten en gegeven de onzekere omstandigheden, moeilijk is vroeg in het jaar een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het jaarresultaat 2020. Het lijkt onontkoombaar dat de COVID-19 crisis, in combinatie met de lage olieprijs, een negatief effect zal hebben op onze business. Het marktbeeld dat wij schetsten in het Corporate Business Plan 2020-2022 dat wij begin maart presenteerden is inmiddels achterhaald. Desalniettemin zijn wij gegeven de extreme omstandigheden niet uitgesproken negatief over de rest van het jaar. Mede dankzij het recordorderboek waarmee het jaar is gestart, in combinatie met de intern getroffen maatregelen en de eerste tekenen dat de COVID-19 restricties zich wereldwijd lijken te stabiliseren, wordt met voorzichtig vertrouwen vooruitgekeken naar de rest van het jaar. Voor 2020 wordt een investeringsbedrag van circa EUR 200 miljoen verwacht met inbegrip van dry dockings. Eventuele acquisities zoals het eind januari verworven restbelang in Horizon (EUR 35 miljoen) zijn hierbij niet inbegrepen. 2020 FINANCIËLE AGENDA 30 juni Algemene Vergadering van Aandeelhouders 20 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2020 6 november Trading update derde kwartaal 2020 Consensus Estimates Boskalis verzamelt voorafgaand aan de publicatie van de (half)jaarcijfers en geplande trading updates de schattingen ( estimates ) van sell-side analisten die Boskalis volgen. Het gemiddelde van deze schattingen ( consensus estimates ) kan op de website van Boskalis worden geraadpleegd boskalis.com/IR/estimates . VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014). Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Press release
Corporate news

Boskalis herfinanciert kredietfaciliteit met nieuwe EUR 500 miljoen faciliteit

Papendrecht, 14 april 2020 Koninklijke Boskalis Westminster NV (Boskalis) heeft zijn zogenoemde Revolving Credit Facility (RCF) geherfinancierd waarmee het de beschikking heeft over een gecommitteerde bankfinanciering van EUR 500 miljoen tot april 2025. De door ING gecoördineerde nieuwe faciliteit wordt verstrekt door een syndicaat van zeven banken (ABN AMRO Bank, BNP Paribas, HSBC, ING Bank, MUFG, Rabobank en NatWest). Met de nieuwe vijfjarige faciliteit met verbeterde voorwaarden herfinanciert Boskalis zijn huidige RCF die in augustus 2021 zou aflopen. Binnen de nieuwe faciliteit bestaat de mogelijkheid om deze met nog eens EUR 150 miljoen te verhogen, evenals twee opties voor een verlenging van elk een jaar. Naast de RCF met bijbehorende opties heeft Boskalis een US Private Placement van 325 miljoen dollar uitstaan. De US Private Placement kent een looptijd tot juli 2023 en met de nieuwe faciliteit beschikt Boskalis over een goed gespreide en langlopende financieringsstructuur. De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk. De onderneming sloot 2019 af met een positieve netto kaspositie van EUR 26 miljoen. Deze netto financiële positie is per 1 april 2020 licht verbeterd. Met de huidige kaspositie en nieuwe RCF beschikt Boskalis over aanzienlijke financiële slagkracht voor zowel de lopende werkzaamheden als voor toekomstige investeringen. ‎ Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Back to top

Emergency response

Call SMIT 24/7 at
+31 10 454 99 11

Help us to help you.
Keep the following information at hand when you contact us in case of an emergency:
Initial info:
What? Where? When?

Type and cause of accident:
Fire – collision - grounding

Known damage:
What is the known damage? Where is it located?

Contact details:
Which contact details can we use at all times?

24/7