Emergency response +31 10 454 99 11

Overview news and press releases

Geselecteerde filters:
Press release
Corporate news

Boskalis update inkoop eigen aandelen

Papendrecht, 11 november 2019 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft in de periode van 4 november tot en met 8 november eigen gewone aandelen ingekocht. De inkoop vond plaats binnen het kader van het op 15 maart 2019 aangekondigde aandelen-inkoopprogramma. Klik hier voor een volledig overzicht van de individuele transacties. Mits er in de voorafgaande week gewone aandelen zijn ingekocht, publiceert Boskalis gedurende het aandelen-inkoopprogramma elke maandag een persbericht. Geïnteresseerden kunnen zich via ir@boskalis.com abonneren op deze persberichten. Een overzicht van de voortgang van het programma wordt eveneens bijgehouden op www.boskalis.com/sharebuyback2019 .‎ VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .  

Lees meer
Press release
Corporate news

Trading update: Boskalis realiseert goed derde kwartaal en handhaaft EBITDA verwachting 2019

Papendrecht, 8 november 2019 HOOFDPUNTEN DERDE KWARTAAL Goede omzetontwikkeling met een sterke verbetering van het resultaat ten opzichte van het eerste halfjaar Gezonde bezetting van de sleephopperzuigers bij Dredging Sterke resultaatverbetering bij Offshore Energy en stabiele bezetting van de zware-ladingschepen Orderportefeuille: EUR 4,2 miljard VOORUITZICHTEN 2019 Dredging: stabiel marktbeeld Offshore Energy: sterk herstel in tweede halfjaar na zwak eerste halfjaar Towage: verkoop aandelenbelang in Saam Smit Towage afgerond; overige joint ventures stabiel Salvage: sterk jaar met goede resultaten uit lopende werken Handhaving EBITDA verwachting 2019: vergelijkbaar met niveau vorig jaar Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft de omzet in het derde kwartaal licht zien toenemen in vergelijking met het kwartaalgemiddelde uit het eerste halfjaar. Het bedrijfsresultaat is in het derde kwartaal fors toegenomen in vergelijking met het zwakke eerste halfjaar. De orderportefeuille bedraagt EUR 4,2 miljard en is daarmee licht afgenomen ten opzichte van eind juni. In het derde kwartaal is voor ruim EUR 0,5 miljard aan werk aangenomen. Het recent aangenomen grote offshore windproject Changfang & Xidao in Taiwan is hierbij niet inbegrepen. Voor geheel 2019 handhaaft Boskalis de winstverwachting. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zal het resultaat fors verbeteren ten opzichte van het eerste halfjaar. Operationele ontwikkelingen Het derde kwartaal bij Dredging & Inland Infra is goed verlopen. In vergelijking met het al drukke eerste halfjaar was de bezetting van de hoppervloot licht hoger en daarmee bovengemiddeld goed in de huidige markt. Na een uitzonderlijk druk eerste halfjaar lag de bezetting van de cuttervloot zoals voorzien lager in het derde kwartaal. De kwartaalomzet was vergelijkbaar met het kwartaalgemiddelde van het eerste halfjaar bij een hogere operationele marge. In het derde kwartaal is een variëteit aan projecten aangenomen, onder andere op het gebied van havenontwikkeling en klimaatadaptatie. Zo zijn in Europa de projecten Southsea Coastal Defence (Verenigd Koninkrijk) en Romanian Beaches (Roemenië) aangenomen. In Australië is samen met de Offshore Energy divisie het Woodside Scarborough gaspijpleiding-project verworven. Per saldo is het Dredging & Inland Infra orderboek vrijwel stabiel ten opzichte van medio 2019. Na afloop van het kwartaal heeft Boskalis nog het landreclamatieproject Gulhifalhu in de Malediven aangenomen evenals het onderhoudscontract voor de N3 in Nederland. Begin oktober is de megacutter Krios in Kinderdijk succesvol te water gelaten. Het schip wordt de komende tijd afgebouwd en komt naar verwachting medio 2020 in de vaart. Bij Offshore Energy is het derde kwartaal aanzienlijk beter verlopen dan het eerste halfjaar, dat sterk negatief beïnvloed werd door operationele en contractuele issues op een beperkt aantal projecten. De omzet is ten opzichte van de voorgaande twee kwartalen toegenomen en zowel contracting als services hebben positief bijgedragen aan het bedrijfsresultaat. Bij de contracting activiteiten heeft seabed intervention met onder andere Nord Stream 2 en projecten op de Noordzee en in het Midden-Oosten goed bijgedragen aan het kwartaalresultaat. Bij de offshore windactiviteiten was er sprake van een druk kwartaal, met name bij Cables. Bij de services activiteiten kenden alle clusters (Marine Transport & Services, Subsea en Marine Survey) een beter kwartaal met een toename van omzet en resultaat. Met name bij Marine Survey (Gardline en Horizon) was sprake van een goed derde kwartaal. De bezetting van de zware-ladingschepen en DSV’s was nagenoeg stabiel ten opzichte van het eerste halfjaar, daar waar de projectgebonden captive assets (kabelleg-, kraan- en valpijpschepen) beter bezet waren. In het derde kwartaal is bij zowel contracting als services een aantal nieuwe werken aangenomen. Bij heavy marine transport is een nog dit jaar uit te voeren FPSO-transport aangenomen evenals een aantal ‘long term’ transportcontracten voor de periode 2021-2022. Na enkele rustige jaren waarin transport volledig afhankelijk was van de spotmarkt, vertoont de high-end transportmarkt voorzichtige tekenen van herstel. Tot slot heeft seabed intervention het afgelopen kwartaal samen met de Dredging divisie in Australië het Woodside Scarborough gaspijpleiding-project verworven. Na afloop van het kwartaal heeft Boskalis samen met zijn lokale partner een omvangrijk offshore windproject in Taiwan verworven. De opdracht omvat het transport en de installatie van 62 jacket-funderingen met de bijbehorende 186 pinpalen. Met de toekenning van dit project heeft Boskalis besloten in een nieuw kraanschip te investeren. Boskalis gaat daartoe een bestaand casco ombouwen tot het kraanschip Bokalift 2, met een vrij dekoppervlak van 7.500 m², een kraan met een hijsvermogen van 4.000 ton en een hijshoogte van ruim 100 meter. De Bokalift 2 zal direct na oplevering ingezet worden op het windproject in Taiwan en is in de markt breed inzetbaar: voor offshore windprojecten, voor het installeren en ontmantelen van olie- en gasconstructies, als ook voor bergingswerkzaamheden. In het Towage & Salvage segment nam de Salvage omzet iets af in vergelijking met het zeer drukke eerste halfjaar. De uitvoering van twee bergingsopdrachten in de Golf van Oman en de berging van een schip in het poolgebied bij Spitsbergen droegen bij aan de kwartaalomzet. Bij Towage is de verkoop van het aandelenbelang in de joint ventures Kotug Smit Towage en Saam Smit Towage aan het begin van respectievelijk het derde en vierde kwartaal afgerond. De bijdrage van de resterende towage joint ventures (Smit Lamnalco en Keppel Smit Towage,) lag in lijn met de gemiddelde kwartaalbijdrage van het eerste halfjaar. Vooruitzichten 2019 Het marktbeeld voor de rest van 2019 wijkt niet fundamenteel af van de eerste negen maanden. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers is aangegeven dat, uitgaande van de vlootplanning en werken in portefeuille, en onvoorziene omstandigheden voorbehouden, voor het tweede halfjaar 2019 een forse verbetering van het resultaat ten opzichte van het eerste halfjaar werd verwacht en dat de EBITDA voor geheel 2019 inclusief alle bijzondere baten en lasten in vergelijking met de circa EUR 350 miljoen van vorig jaar stabiel zou zijn. De Raad van Bestuur handhaaft deze verwachting. Voor 2019 wordt een investeringsbedrag van ruim EUR 250 miljoen verwacht exclusief acquisities. Dit bedrag ligt in lijn met het niveau van de afschrijvingen en zal uit de eigen kasstroom worden gefinancierd. De netto-schuldpositie is ten opzichte van het eerste halfjaar sterk verbeterd. De huidige netto-schuldpositie, exclusief de IFRS16 gebruiksrechten, bedraagt momenteel circa EUR 150 miljoen. Daarmee is de financiële positie van Boskalis onverminderd sterk en wordt ruimschoots voldaan aan de convenanten zoals afgesproken met de kapitaalverschaffers. 2020 FINANCIËLE AGENDA 5 maart Publicatie jaarcijfers 2019 13 mei Trading update eerste kwartaal 2020 13 mei Algemene Vergadering van Aandeelhouders 20 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2020 6 november Trading update derde kwartaal 2020 VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014). Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .  

Lees meer
Press release
Corporate news

Boskalis ontvangt voorlopige gunning voor groot onderhoud Rijksweg N3

Papendrecht, 7 november 2019 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft van Rijkswaterstaat de voorlopige gunning gekregen voor het groot onderhoud van de Rijksweg N3. Het project omvat groot onderhoud aan het wegdek, de kunstwerken en vervanging van onder andere geluidsschermen op het traject tussen de aansluiting N3-A15 en de N3-A16. Het design & construct contract heeft een waarde van ruim EUR 40 miljoen. Voor de realisatie van dit project maakt Boskalis gebruik van de brede expertise op het gebied van zowel grondstoffen, grondverzet, betontechniek als wegenbouw die aanwezig is binnen zijn Nederlandse organisatie. Het project gaat begin 2020 van start en kent een doorlooptijd van ruim twee jaar. VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Press release
Corporate news

Boskalis voltooit verkoop aandelenbelang in SAAM SMIT Towage aan SAAM voor USD 200 miljoen

Papendrecht, 30 oktober 2019 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft de verkoop van zijn belang in SAAM SMIT Towage aan SAAM S.A. (SAAM) voltooid. Het voornemen tot verkoop was op 11 februari 2019 bekendgemaakt. In lijn met de initiële aankondiging ontvangt Boskalis circa USD 200 miljoen voor zijn belang in de joint venture resulterend in een boekwinst van ruim EUR 40 miljoen voor belasting. De activiteiten en resultaten van SAAM SMIT Towage zijn na het tekenen van de intentieverklaring per 1 januari 2019 gedeconsolideerd. ‎De towage joint venture tussen Boskalis en SAAM werd in 2014 gevormd en had destijds betrekking op de havensleepactiviteiten in Brazilië, Panama, Mexico en Canada. Sindsdien heeft de joint venture haar positie met succes uitgebreid en zijn efficiencyverbeteringen evenals commerciële synergieën gerealiseerd. Tijdens gezamenlijke gesprekken hoe om te gaan met de meer competitieve marktomgeving zijn Boskalis en SAAM tot de conclusie gekomen dat een volledige verkoop van het Boskalisbelang aan SAAM het meest gunstig zou zijn voor beide partijen. VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 800 schepen en vaartuigen en 10.500 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Press release
Corporate news

Boskalis verwerft opdracht voor Taiwanese offshore windparken Changfang en Xidao en kondigt nieuw kraanschip Bokalift 2 aan

Papendrecht, 29 oktober 2019 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft samen met zijn Taiwanese partner Hwa Chi Construction Co. Ltd. de opdracht verworven voor de funderingswerkzaamheden voor de Taiwanese offshore windparken Changfang en Xidao (het CFXD OWF project) eigendom van Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). De opdracht omvat het transport en de installatie van 62 driepotige jacket-funderingen met de bijbehorende 186 pinpalen. De contractwaarde voor Boskalis is substantieel (1). Het contract is onder voorbehoud van de financiering van het CFXD OWF project door CIP, hetgeen later dit jaar verwacht wordt. Boskalis en Hwa Chi, die de afgelopen 30 jaar in Taiwan meerdere succesvolle maritieme bouwprojecten hebben gerealiseerd, gaan deze opdracht als BoWei (Boskalis HwaChi Offshore Wind Taiwan Co. Ltd.) uitvoeren. In lijn met het beleid dat offshore windparkprojecten in Taiwan zoveel mogelijk lokaal moeten worden ingevuld, zal BoWei werk uitbesteden aan lokale leveranciers, zoals het charteren van ondersteuningsschepen en de inkoop van lokale technische en logistieke diensten. Het CFXD OWF-project bevindt zich circa 15 kilometer voor de kust van de Taiwanese provincie Changhua en krijgt een totaal vermogen van tot 600 MW. De engineering en voorbereidende werkzaamheden zijn onlangs van start gegaan en uitvoering van het project staat gepland voor de periode 2021-2023. Het CFXD OWF-project wordt het eerste project voor het nieuwe kraanschip Bokalift 2. Net als bij de succesvolle Bokalift 1 wordt door Boskalis een bestaand casco omgebouwd tot het kraanschip Bokalift 2. Het DP2-schip met accommodatie voor 150 personen beschikt over een vrij dekoppervlak van 7.500 m 2 en een kraan met een hijsvermogen van 4.000 ton die constructies ruim 100 meter hoog kan hijsen. De Bokalift 2 wordt een flexibele value adding asset , die goed gepositioneerd is voor het installeren van huidige en toekomstige generaties offshore windturbinefunderingen evenals olie- en gasconstructies, en daarnaast kan worden ingezet voor ontmantelings- en bergingswerkzaamheden. De strategie van Boskalis is erop gericht om in te spelen op de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag opdrijven op onze markten: de groei van de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, de groeiende wereldbevolking en de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit project hangt nauw samen met het ontwikkelen van opwekcapaciteit voor duurzame energie in verband met klimaatverandering en groeiend energieverbruik. (1) Voor Boskalis is een ‘substantieel’ contract een contract met een waarde van EUR 150-300 miljoen . https://boskalis.com/ir/contract-disclosures.html VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 78 6969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energieinfrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaaleconomische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 800 schepen en vaartuigen en 10.500 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .  

Lees meer
Press release
Corporate news

Boskalis verwerft EUR 45 miljoen baggerproject in de Malediven

Papendrecht, 23 oktober 2019 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft een contract verworven van het ministerie van Nationale Planning en Infrastructuur van de Republiek der Malediven met betrekking tot de ontwikkeling van Gulhifalhu. Het contract heeft een waarde van circa EUR 45 miljoen. De baggerwerkzaamheden gaan in het vierde kwartaal van 2019 van start en worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020 afgerond. De ontwikkeling van Gulhifalhu, dat circa vier kilometer van de hoofdstad Malé ligt, is onderdeel van het strategische plan van het ministerie van Nationale Planning en Infrastructuur om de haveninfrastructuur te verbeteren en ontwikkelen, en zal tevens dienen als klimaatadaptieve oplossing om dit deel van de Malediven bestand te maken tegen de stijgende zeespiegel. In het kader van het programma gaat Boskalis een megasleephopperzuiger inzetten om met behulp van initieel zes miljoen kubieke meter zand nieuw land aan te winnen. De activiteiten van Boskalis omvatten daarnaast werkzaamheden ten behoeve van de bescherming van de kust door het plaatsen van stenen. ‎ Sinds het begin van deze eeuw heeft Boskalis in de Malediven meerdere klimaatadaptieve bagger- en landaanwinningsprojecten uitgevoerd. Na de verwoestende tsunami van december 2004 was Boskalis in 2006 verantwoordelijk voor de reconstructiewerkzaamheden op het eiland Vilufushi. Boskalis heeft het eiland destijds uitgebreid en opgehoogd tot 1,4 meter boven zeeniveau. Hierop volgden meerdere projecten, waaronder de initiële ontwikkeling van Gulhifalhu in 2012 en landaanwinningsactiviteiten op vier andere eilanden in 2014. VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 78 6969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energieinfrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaaleconomische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 800 schepen en vaartuigen en 10.500 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Back to top

Emergency response

Call SMIT 24/7 at
+31 10 454 99 11

Help us to help you.
Keep the following information at hand when you contact us in case of an emergency:
Initial info:
What? Where? When?

Type and cause of accident:
Fire – collision - grounding

Known damage:
What is the known damage? Where is it located?

Contact details:
Which contact details can we use at all times?

24/7