Emergency response +31 10 454 99 11

Met de aanleg van de A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom wordt de 15 kilometer lange ontbrekende schakel tussen Rotterdam en Antwerpen ingevuld.

Met de aanleg van de A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom wordt de 15 kilometer lange ontbrekende schakel tussen Rotterdam en Antwerpen ingevuld. Vanuit het zuiden houdt de A4 nu op bij de aansluiting Halsteren. Vanuit het noorden houdt de A29 nu op bij de aansluiting Dinteloord. Vanaf deze locaties is gestart met het werk.

De nieuwe A4 wordt een autosnelweg met 2 x 2 rijstroken waarop 120 kilometer per uur gereden mag worden. Er komen 3 knooppunten, 10 kunstwerken (waaronder een aquaduct) en diverse parallelwegen en geluidsschermen. De openstelling van deze 15 kilometer lange snelweg staat gepland in maart 2015, waarna het werk medio 2015 opgeleverd wordt. Het betreft een Design & Construct project.

Uiteindelijk is de nieuwe A4 een grote vooruitgang voor het wegverkeer:

  • Het verkeer hoeft niet meer op een 80 km/h-weg te rijden. De nieuwe A4 wordt een autosnelweg met 2x2 rijstroken waarop 120 km/h gereden kan worden;
  • De nieuwe weg is een goed alternatief voor de overvolle snelwegen A16 en A17;
  • De A4 ontlast de N259 en verbetert daarmee het woon- en leefmilieu in de omliggende dorpskernen.

Nieuw deel A4

  • De nieuwe weg buigt ter hoogte van de Steenbergsche Vliet naar het westen af;
  • De westelijke boog kruist ondermeer de oude N259 en wordt ter hoogte van de Zeelandweg-Oost voorzien van een aansluiting op het onderliggende wegennet. Daar buigt de omleiding weer terug naar het oosten en sluit deze ter hoogte van Klutsdorp aan op de bestaande A4;
  • Bijzonder onderdeel van de aanleg van de A4 is de realisatie van een aquaduct bij Steenbergen. Het aan te leggen aquaduct is het eerste aquaduct van Noord-Brabant.

Voor geïnteresseerden is er nabij het ketenterrein in Steenbergen een informatiecentrum aanwezig waar het gehele traject middels een visualisatiefilm toegelicht wordt. 

Back to top

Emergency response

Call SMIT 24/7 at
+31 10 454 99 11

Help us to help you.
Keep the following information at hand when you contact us in case of an emergency:
Initial info:
What? Where? When?

Type and cause of accident:
Fire – collision - grounding

Known damage:
What is the known damage? Where is it located?

Contact details:
Which contact details can we use at all times?

24/7