Emergency response +31 10 454 99 11

PREVIEW

De aanleg van de eerste fase van de Marker Wadden is gegund aan Boskalis. Het project bestaat uit de realisatie van een eerste eiland met daaromheen een onderwaterlandschap.

De Marker Wadden zijn natuureilanden die de komende jaren in stappen worden ontwikkeld in het Markermeer. Met de aanleg van de Marker Wadden geven we een positieve impuls aan de ecologische kwaliteit van het Markermeer. De natuurlijke oevers van de eilanden bieden straks meer kans aan vissen om te paaien en foerageren. Met als gevolg dat er weer grote aantallen vogels zoals sterns en steltlopers zullen terugkeren naar het gebied. Zij kunnen immers meer voedsel vinden. Met de aanleg van de Marker Wadden verandert de kaart van Nederland.

De aanleg van vogelparadijs Marker Wadden start in het voorjaar van 2016. Moerasvegetatie, slikken, ondiepe (geïsoleerde) plassen, kreken en daartussen brede vlechtende geulen met luw en ondiep water kenmerken het toekomstige gebied. Onderdeel van het project is de aanleg van een jachthaven, een tijdelijk bezoekerscentrum, speelvallei voor kinderen en wandelpaden.

Samenwerking

Het project Marker Wadden kan worden gerealiseerd door een samenwerking tussen publieke en private partijen, in het bijzonder Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. De provincie Flevoland, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken en de Nationale Postcode Loterij hebben geld beschikbaar gesteld voor de realisatie van deze nieuwe eilandengroep.

Back to top

Emergency response

Call SMIT 24/7 at
+31 10 454 99 11

Help us to help you.
Keep the following information at hand when you contact us in case of an emergency:
Initial info:
What? Where? When?

Type and cause of accident:
Fire – collision - grounding

Known damage:
What is the known damage? Where is it located?

Contact details:
Which contact details can we use at all times?

24/7