Emergency response +31 10 454 99 11

Boskalis Nederland was hoofdaannemer van het project Aquaduct RW31 in Leeuwarden. Door de bouw van een aquaduct gaat de snelweg nu onder het Van Harinxmakanaal door. 

Het aquaduct Richard Hageman bestaat uit een polderconstructie, hemelwateropvang- en afvoerconstructie, elektrische en mechanische installaties en een waterkelder. Daarnaast is voor inpassingmaatregelen gezorgd zoals het graven van watergangen, het aanleggen van duikers, maalkom en grondwal en zijn wegen aangelegd.

Afzinken

Voor de aanleg van het aquaduct is de afzinktechniek toegepast zonder pontons of mobiele kranen; alleen het drijfvermogen en de stabiliteit van de aquaductbak werden benut. De bak voor het aquaduct is in een bouwkuip direct naast het kanaal gebouwd (insitu) en is vervolgens via de afzinktechniek op z'n plaats gebracht. De voorbouwlocatie is vervolgens omgebouwd tot toerit van de weg onder het kanaal.

Het aquaduct in de rijksweg N31 maakt onderdeel uit van het project de Haak om Leeuwarden. Rijkswaterstaat realiseert samen met provincie Fryslân een nieuwe Rijksweg aan de zuidwestkant van de stad. Deze verbindt de A31 bij Marsum en de N31 bij Hemriksein (Wâldwei).

Back to top

Emergency response

Call SMIT 24/7 at
+31 10 454 99 11

Help us to help you.
Keep the following information at hand when you contact us in case of an emergency:
Initial info:
What? Where? When?

Type and cause of accident:
Fire – collision - grounding

Known damage:
What is the known damage? Where is it located?

Contact details:
Which contact details can we use at all times?

24/7