Emergency response +31 10 454 99 11

Rijkswaterstaat realiseert samen met provincie Fryslân een nieuwe Rijksweg aan de zuidwestkant van de stad. Deze verbindt de A31 bij Marsum en de N31 bij Hemriksein (Wâldwei).

Het aquaduct in Rijksweg 31 bestaat uit een polderconstructie, hemelwateropvang- en afvoerconstructie, elektrische en mechanische installaties en een waterkelder. Daarnaast hebben we voor inpassingmaatregelen gezorgd zoals het graven van watergangen, het aanleggen van duikers, maalkom en grondwal en hebben we wegen aangelegd.

Back to top

Emergency response

Call SMIT 24/7 at
+31 10 454 99 11

Help us to help you.
Keep the following information at hand when you contact us in case of an emergency:
Initial info:
What? Where? When?

Type and cause of accident:
Fire – collision - grounding

Known damage:
What is the known damage? Where is it located?

Contact details:
Which contact details can we use at all times?

24/7