Emergency response +31 10 454 99 11

Maar liefst 45 kunstwerken zijn er gebouwd in opdracht van de provincie Limburg voor het project Buitenring Parkstad Limburg. De Buitenring is een ringweg rondom de stadsregio Parkstad Limburg, waar de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken en Schinnen deel van uitmaken.

Een ervan is onderdoorgang Eygelshoven. Na het ontgraven van het spoortalud, is de tunnelbak met een totaal gewicht van 4.000 ton, over 4 schuifbanen over een afstand van 32 meter ingeschoven. Deze 4 schuifbanen liggen onder de tunnelbak en tillen de tunnelmoot ongeveer 10 cm op. Een precisieklus.

Na het inschuiven van de tunnelmoot is het spoortalud aangevuld met gewapende grond en het spoor teruggebouwd. Na 100 uur kon het treinverkeer weer worden hervat. Voor de Buitenring is het werk naar verwachting in 2019 gereed.

Back to top

Emergency response

Call SMIT 24/7 at
+31 10 454 99 11

Help us to help you.
Keep the following information at hand when you contact us in case of an emergency:
Initial info:
What? Where? When?

Type and cause of accident:
Fire – collision - grounding

Known damage:
What is the known damage? Where is it located?

Contact details:
Which contact details can we use at all times?

24/7