Emergency response +31 10 454 99 11

Het Delflandse Kust Project is een van de tien Zwakke Schakels die de overheid wil aanpakken om de veiligheid van het achterland te waarborgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel. Ook de kracht van de golven neemt toe. Dit heeft gevolgen voor de kustveiligheid in de toekomst.

Het 15 kilometer lange traject tussen Hoek van Holland en Scheveningen is in de periode 2008 en 2012 aangepakt.

Aannemerscombinatie

De combinatie Delflandse Kust, bestaande uit Boskalis en Van Oord, hebben dit werk uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap van Delfland.  Het betrof een Engineering & Construct contract dat op basis van systeemgerichte contractbeheersing (SCB) dat werd beheerd door Rijkswaterstaat. SCB is een methodiek waarbij risicogestuurd gebruik wordt gemaakt van de gegevens die voortkomen uit het (ISO) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer. De opdracht was om de kust te versterken door de duinen te verhogen en het strand te verbreden. Tot de opdracht behoorde ook natuurcompensatie voor de aanleg van Maasvlakte 2. 

De werkzaamheden

Aan de zeezijde van de bestaande duinen is een extra duinenrij gemaakt  en de kustlijn is strakgetrokken. Ook is het bestaande strand verbreed. De strandopgangen zijn, waar nodig, verlengd en aangepast en van nieuwe trappen voorzien. Ongeveer 25 strandpaviljoens zijn verplaatst en de aansluitingen op de nutsvoorzieningen aangepast.  Bij Kijkduin is de duinverbreding uitgevoerd met behoud van het zicht op zee.

Het extra brede strand fungeert als ‘transportband’: de wind krijgt grip op het strandzand en verstuift dit naar de duinen. Zo groeien de duinen op een natuurlijke manier en groeien ze mee met de veranderende veiligheidseisen. De nieuwe duinen zijn aangepland met helmgras.

Tegelijk met de kustversterking is tussen Hoek van Holland en ’s-Gravenzande een nieuw natuurgebied aangelegd. De aanleg van dit 35 hectare grote gebied is bedoeld om de nadelige effecten van Maasvlakte 2 te compenseren (duincompensatie). We hebben hier het strand verbreed en halverwege een terp gebouwd.  Daar zijn twee gebouwen op gezet. Door het nieuwe natuurgebied loopt een verhoogd wandelpad dat de oude strandopgang verbindt met de nieuwe terp. Onder dit pad is een ecoduiker aangelegd. Bij hoog water kan het water rond de terp stromen. Hierdoor ontstaat een halfnat natuurgebied, een duinvallei, waar de komende jaren nieuwe flora en fauna de ruimte krijgen. Verder is 3,5 kilometer nieuw fietspad aangelegd in het gebied.

Omgevingsmanagement

De aannemerscombinatie heeft zich actief opgesteld om betrokkenen en hulpdiensten tijdig te informeren over de werkzaamheden. Onder meer via een website en periodieke nieuwsbrieven.
In de zomermaanden is niet gewerkt in de recreatieve delen van het gebied.

Back to top

Emergency response

Call SMIT 24/7 at
+31 10 454 99 11

Help us to help you.
Keep the following information at hand when you contact us in case of an emergency:
Initial info:
What? Where? When?

Type and cause of accident:
Fire – collision - grounding

Known damage:
What is the known damage? Where is it located?

Contact details:
Which contact details can we use at all times?

24/7