Emergency response +31 10 454 99 11

Delen van de Sassendijk, Buitendijk, Hogezandsedijk, Westersedijk en Buitendijk aan de zuidkant van de Hoeksche Waard voldoen niet aan de veiligheidsnormen. Daarom gaan we deze dijken versterken. Het gaat in totaal om 11 kilometer dijk.

Overlast voorkomen

De huizen en bedrijven staan dicht langs de dijken. Ze zijn veelal niet bestand tegen zwaar vrachtverkeer. Ook zijn de dijken smal. Tijdens de aanbesteding is daarom extra gelet op de manier waarop we overlast willen voorkomen. Bijvoorbeeld door de aanvoer van materiaal via water, het mijden van openbare wegen en de manier waarop de damwanden worden aangebracht.

Werkzaamheden

Op en langs de dijken brengen we bermen van klei aan. Grote keien onderaan de dijk breken de golven. En op sommige plaatsen slaan we damwanden, voornamelijk in Strijensas. Deze maatregelen zorgen er voor dat de dijken minder snel beschadigd raken tijdens stormen. Ook kan er geen water onder de dijken doorstromen. Zo blijven inwoners aan de zuidkant van de Hoeksche Waard ook de komende 50 jaar beschermd.

De versterking gebeurt, afhankelijk van de locatie, op verschillende manieren:

  • Het aanleggen van een steunberm aan de binnenzijde van de dijk;
  • Het aanbrengen van stabiliteitsschermen (damwanden);
  • Het aanbrengen van erosieschermen (damwanden) bij woningen;
  • Het buitenwaarts verplaatsen van de dijk;
  • Het vervangen van de kleilaag van de dijk;
  • Het aanbrengen van steenbekleding aan de buitenzijde van de dijk.

Om de versterking mogelijk te maken worden diverse bomen gerooid en vervangen, sloten verplaatst, kabels en leidingen verlegd en wegen en fietspaden vervangen. Het gemaal Hoogezandse Polder verdwijnt.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dit project maakt deel uit van een reeks dijkversterkingsprojecten. Tot 2017 wordt in totaal 59 kilometer dijk versterkt op de Zuid-Hollandse eilanden. Deze versterkingen maken deel uit van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werken Rijkswaterstaat, waterschappen en andere waterkeringbeheerders intensief samen om afgekeurde waterkeringen te versterken.

Planning

In het voorjaar van 2015 zijn we gestart met het versterken van de dijken. Op 5 januari 2015 hebben het waterschap en Boskalis Nederland hiervoor het contract ondertekend. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2016 klaar.

Back to top

Emergency response

Call SMIT 24/7 at
+31 10 454 99 11

Help us to help you.
Keep the following information at hand when you contact us in case of an emergency:
Initial info:
What? Where? When?

Type and cause of accident:
Fire – collision - grounding

Known damage:
What is the known damage? Where is it located?

Contact details:
Which contact details can we use at all times?

24/7