Emergency response +31 10 454 99 11

De Gate terminal (Gas Access To Europe) op de Rotterdamse Maasvlakte is de eerste importterminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Nederland. N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) en Koninklijke Vopak N.V. (Vopak) zijn de initiatiefnemers en partners in Gate terminal. Sinds december 2011 is de terminal operationeel. De terminal kan jaarlijkse 12 miljard m3 (bcm) LNG verwerken. Gate is gerealiseerd op een 23 ha groot terrein van het Havenbedrijf Rotterdam waarmee Gate een 50 jarige erfpachtovereenkomst heeft gesloten. De terminal bestaat uit drie opslagtanks, twee aanlegsteigers en een omgeving waar LNG wordt hervergast. Het havenbedrijf heeft het terrein ontwikkeld en de infrastructuur aangelegd, inclusief de nieuwe vaargeul.

Het plan

Voor het aan- en afmeren van LNG schepen bij de Gate terminal moest  een nieuw kanaal gerealiseerd worden. Aan noordoostkant van de nieuwe vaargeul is een gedeelte van het oorspronkelijke 'Papegaaienbekeiland' gehandhaafd. Dit zorgt voor een veilige scheiding tussen de afgemeerde LNG-schepen en de overige scheepvaart. Hierdoor is het vrijwel uitgesloten dat een afgemeerd LNG-schip kan worden aangevaren. Het nieuw ontstane natuureiland is 3 ha groot heeft over een lengte van 250 meter een ecologische oever gekregen. Het is voorzien van diverse beplantingen en drainages. Het eiland heeft een loswal gekregen voor het aanvoeren van materieel. Verder zijn oude taluds afgegraven en nieuwe taluds gebouwd.

Wat deed Boskalis?

Samen met Van Oord is in totaal is ruim 7 miljoen m3 zand ontgraven dat grotendeels is hergebruikt op Maasvlakte 2. De rest is verkocht via de reguliere zandhandel. Eerst is een deel van het Papagaaienbek-terrein afgegraven met drooggrondverzet materieel. Voor het uitbaggeren van de nieuwe vaargeul zijn twee hoppers ingezet. Deze specie is via hydraulisch transport aangevoerd naar Maasvlakte 2. Ook is zand onder twee steigers afgegraven tot op een diepte van 15 meter. Stenen van de oude taluds zijn ontgraven en deels hergebruikt. Voor dit werk zijn cutters ingezet. De nieuwe taluds aan beide zijden van de vaargeul zijn bekleed met diverse steengradaties tot op 14 meter onder NAP. De eco-oever is bekleed met lava stenen en haringmanblokken. Voor de afmeerconstructie op het eiland is een damwandconstructie gebouwd.

De aannemerscombinatie

De Combinatie Gate – LNG Kanaal ( Boskalis en Van Oord) hebben in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam een nieuwe vaargeul en een natuureiland gerealiseerd. De aanneemsom van dit werk bedroeg € 40 miljoen. Het werk is gestart in november 2009 en was in juni 2011 gereed. De Combinatie Gate heeft het Boskalis veiligheidsprogramma NINA geadopteerd voor dit werk.

Hoeveelheden

Zand ontgraven vervoeren en verwerken: 7.200.000 m3.
Leveren en aanbrengen bekleding diverse gradaties : 175.000 ton steen.
Gietasfalt en waterasfalt: 17.500 ton
Kraag- en zinkstukken voor taludbescherming: 80.000  m2
Damwanden: 500 m2
Verwijderen oude glooiingsconstructies: 1400 meter.
Eco glooiing: 250 m .

Back to top

Emergency response

Call SMIT 24/7 at
+31 10 454 99 11

Help us to help you.
Keep the following information at hand when you contact us in case of an emergency:
Initial info:
What? Where? When?

Type and cause of accident:
Fire – collision - grounding

Known damage:
What is the known damage? Where is it located?

Contact details:
Which contact details can we use at all times?

24/7