Emergency response +31 10 454 99 11

Aan de Goesse Kade bij de Westsluis in Terneuzen hebben we een nieuwe kade met steiger aangelegd in opdracht van Rijkswaterstaat en de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie De kade en steiger zijn nodig voor ligplaatsen van Muller en Navimar die verhuizen in verband met de aanleg van de nieuwe sluis Terneuzen.

We bouwden een 180 meter lange kademuur met verankerde damwand. 
Ook realiseerden we een steiger van 130 meter inclusief baggerwerk, bodembescherming, kathodische bescherming, elektrische installaties en herinrichting van het maaiveld.

Back to top

Emergency response

Call SMIT 24/7 at
+31 10 454 99 11

Help us to help you.
Keep the following information at hand when you contact us in case of an emergency:
Initial info:
What? Where? When?

Type and cause of accident:
Fire – collision - grounding

Known damage:
What is the known damage? Where is it located?

Contact details:
Which contact details can we use at all times?

24/7