Emergency response +31 10 454 99 11

PREVIEW

Boskalis Nederland gaat in een joint venture met Van Oord in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de Hondsbossche en Pettemer Zeewering, tussen Petten en Camperduin, versterken.

De Hondsbossche en Pettemer Zeewering voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. Daarom gaat Boskalis de kust versterken met zand. Er is een uitdagend ontwerp gemaakt waarin veiligheid voorop staat maar waarin ook meerwaarde voor de omgeving een belangrijk aspect is. Niet alleen veilig maar ook nog mooi en voor elk wat wils. In het centrale deel krijgt de natuur de ruimte en aan de uiteinden, bij de dorpen Camperduin en Petten, is ingezet op meerwaarde voor recreatie

Het contract

Boskalis Nederland gaat in een joint venture met Van Oord in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de Hondsbossche en Pettemer Zeewering, tussen Petten en Camperduin, versterken. De eis van de opdrachtgever was 'een veilig ontwerp met zand met meerwaarde voor natuur en recreatie'. Met unieke ontwerpideeën had Boskalis de winnende inschrijving. Het contract bestaat uit de aanleg en vervolgens 20 jaar onderhoud van de nieuwe zandige kust. Voor het onderhoud is Rijkswaterstaat de opdrachtgever. Het project maakt deel uit van het tweede landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma en omvat zandsuppleties voor het aanleggen van strand en duinen.

Werkzaamheden

Voor de versterking van deze zwakke schakel wordt met vijf sleephopperzuigers 35 miljoen m3 zand uit zee aangebracht. Drie schepen voor de vooroeversuppletie en twee voor de strandsuppletie. De afstemming tussen de twee grote schepen is zo geregeld dat ze niet op elkaar hoeven te wachten om te lossen. Daarmee zorgen we voor minder brandstofverbruik en dus een lagere CO2-uitstoot. Sinds maart 2014 zijn we al bezig met de vooroeversuppletie, het storten en rainbowen van grote hoeveelheden zand, vlak voor de kust. De strandsuppletie startte in juli. Hierbij wordt zand voor het nieuwe strand en de duinen door een anderhalve kilometer lange zinker gespoten. Om stuifhinder te voorkomen wordt het nieuwe duin ingeplant met helmgras en wordt voorzien in luwe laagtes waar stuifzand neer kan slaan op het duin. Op sommige plaatsen is verstuiving juist wenselijk, ook daar proberen we rekening mee te houden.

Planning

In december 2013 is het ontwerp bekend gemaakt. De uitvoering van het project startte begin 2014. De veiligheid van onze kust moet op  31 december 2015 weer op orde zijn. Nadat het zand aangelegd is zal de combinatie, begin 2016, nog bezig zijn met de aanleg van fiets-, voet- en ruiterpaden en het maken van strandopgangen en enkele unieke elementen zoals bijvoorbeeld het panoramaduin en de strandlagune. Na oplevering is de joint venture Van Oord - Boskalis Nederland nog twintig jaar lang verantwoordelijk voor het onderhoud.

Back to top

Emergency response

Call SMIT 24/7 at
+31 10 454 99 11

Help us to help you.
Keep the following information at hand when you contact us in case of an emergency:
Initial info:
What? Where? When?

Type and cause of accident:
Fire – collision - grounding

Known damage:
What is the known damage? Where is it located?

Contact details:
Which contact details can we use at all times?

24/7