Emergency response +31 10 454 99 11

Het project IJsseldelta maakt deel uit van het ruim dertig maatregelen tellende landelijke programma Ruimte voor de Rivier, dat tot doel heeft om het Nederlandse rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Het project omvat de zomerbedverlaging Beneden-IJssel over een lengte van 7,5 kilometer ter hoogte van Kampen. Tevens wordt ten zuiden van Kampen een by-pass aangelegd.

 

Isala Delta

De werkzaamheden binnen het Design & Construct contract voert Boskalis Nederland samen met Van Hattum en Blankevoort in de aannemerscombinatie Isala Delta uit. Isala Delta werkt in opdracht van Rijkswaterstaat en de Provincie Overijssel.

In het aanbestedingsproces is gebruik gemaakt van de zogenoemde 'concurrentiegerichte dialoog'. Bijzonder hieraan is dat naast de normale procedure, op voorhand ook al met de gegadigden dialooggesprekken worden gevoerd. Zo kon Isala Delta beter inzicht krijgen in de vraag van de opdrachtgevers. En de opdrachtgevers kregen beter inzicht in de mogelijke oplossingsrichtingen en risico's binnen het project.

Werkzaamheden

Het project bestaat uit twee maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de toekomst te borgen. In de eerste plaats de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel, waarbij de rivier over een lengte van zeven en een halve kilometer tussen de Molenbrug en de Eilandbrug wordt verdiept. En in de tweede plaats de aanleg van het Reevediep, een nieuwe zijtak van de IJssel, ten zuiden van Kampen, richting het Drontermeer. Met de realisatie wordt ook de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving verbeterd. In drie uiterwaarden worden de natuurwaarden versterkt. In het Reevediep wordt ruim driehonderd hectare nieuwe deltanatuur gerealiseerd. Er komen nieuwe wandel-, struin- en fietspaden en we leggen een nieuwe vaargeul voor de recreatievaart aan. Als onderdeel van het Reevediep legt Isala Delta ook een inlaatwerk, een recreatieschutsluis, een brug en 2 keersluizen aan.

Planning

In het najaar van 2014 treffen we de eerste voorbereidingen. Vanaf medio 2015 starten de baggerwerkzaamheden en wordt er buiten steeds meer zichtbaar. Volgens de huidige planning is eind 2016 de maatregel Zomerbedverlaging afgerond. We verwachten het totale project (fase 1) eind 2019 op te leveren.

Back to top

Emergency response

Call SMIT 24/7 at
+31 10 454 99 11

Help us to help you.
Keep the following information at hand when you contact us in case of an emergency:
Initial info:
What? Where? When?

Type and cause of accident:
Fire – collision - grounding

Known damage:
What is the known damage? Where is it located?

Contact details:
Which contact details can we use at all times?

24/7