Emergency response +31 10 454 99 11

In het hartje van historisch Schiedam herstelden en versterkte we 1200 meter verzakte kades en kademuren.

We realiseerde het inrichtingsplan, met onder meer:

  • herstelde kademuren waarbij de authentieke uitstraling is bewaard
  • het aanbrengen van (nautische) voorzieningen
  • herinrichting van de buitenruimte inclusief de levering van materialen, straatmeubilair en installaties
  • alle benodigde voorzieningen voor woonschepen op de nieuwe locatie;
  • herstel of herpositionering van de natuurstenen bordessen (zgn. “Delftse stoepen”)
  • (nuts)voorzieningen voor evenementen, woonboten en passanten
  • rioleringswerkzaamheden
  • baggeren/herstel van de waterbodem tot het standaardprofiel Lange Haven.

Voor het behoud en de groei van de bomen zijn de groeiplaatsen van alle bomen verbeterd. Bijzondere logistiek

Een uitdaging in dit project was de logistiek. De aanvoer van materialen verliep voor een groot deel via het water met behulp van een serie pontons. Dit om overlast in de binnenstad te voorkomen. Door onze innovatieve methode konden de sfeervolle oude kades behouden blijven. Door de nieuwe constructie kan zwaar verkeer hier weer veilig rijden.

Back to top

Emergency response

Call SMIT 24/7 at
+31 10 454 99 11

Help us to help you.
Keep the following information at hand when you contact us in case of an emergency:
Initial info:
What? Where? When?

Type and cause of accident:
Fire – collision - grounding

Known damage:
What is the known damage? Where is it located?

Contact details:
Which contact details can we use at all times?

24/7