Emergency response +31 10 454 99 11

De opdrachtgever, Havenbedrijf Rotterdam, wenst vanuit nautische veiligheid de bestaande boeienligplaatsen 82 en 83 te vervangen voor ULCC ligplaatsen op afmeer- en trospalen.

Ultra Large Crude Carriers

Ultra Large Crude Carriers (ULCC) zijn supertankers van meer dan 300.000 DWT voor het vervoer van ruwe aardolie. Naast het vervangen van bovengenoemde ligplaatsen wordt tussen ligplaats 79 en 80 nog een ligplaats voor kleinere schepen op palen voorzien (ligplaats 79b).

Werkzaamheden

In samenwerking met VSF, de hoofdaannemer voor het realiseren van de tros- en afmeerpalen, heeft Boskalis circa 600.000 m3 baggerwerk verzet. De specie tussen de nieuwe tros- en afmeerpalen is gebaggerd door het kraanschip Kahmari II van Boskalis Terramare. De specie buiten de afmeerlijn kon met sleephopperzuigers worden gebaggerd. Bijkomende werkzaamheden hebben betrekking op het herstel van de oeverbescherming nabij de oude en nieuwe locaties van zogenaamde aanlandschermen. Deze aanlandschermen kunnen in de toekomst, wanneer hier boord-boord overslag wordt uitgevoerd, gebruikt worden om een ligplaats door middel van oliebooms af te bakenen.

Back to top

Emergency response

Call SMIT 24/7 at
+31 10 454 99 11

Help us to help you.
Keep the following information at hand when you contact us in case of an emergency:
Initial info:
What? Where? When?

Type and cause of accident:
Fire – collision - grounding

Known damage:
What is the known damage? Where is it located?

Contact details:
Which contact details can we use at all times?

24/7