Emergency response +31 10 454 99 11

In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam voert Boskalis Nederland het Prestatiecontract Droge Infrastructuur en Assetmanagement uit in het havengebied van Rotterdam. Vanaf juni 2014 is Boskalis verantwoordelijk voor het (operationeel) beheer en onderhoud van alle droge infrastructuur van het havenbedrijf.

Het Prestatiecontract Assetmanagement behelst het meerjarig in stand houden van alle droge infrastructuur in het Rotterdamse havengebied. Het havengebied van Rotterdam heeft een lengte van ruim 40 kilometer en een oppervlak van 12.500 hectare, inclusief Maasvlakte 2. In totaal omvat het contract circa 250 kilometer weginfrastructuur (3,8 miljoen m2 verhardingen), de bovengrondse leidinginfrastructuur, de buitenruimte, de uitgeefbare terreinen, circa 6.700 lichtmasten en circa 8.000 bomen. Daarnaast voorziet het contract in een grootschalige modificatie van de verlichting. Over circa 54 kilometer weg wordt LED-verlichting inclusief een eigen kabelnet aangelegd. Boskalis Nederland is verantwoordelijk voor het uitvoeringsontwerp en realisatie van deze verlichting.

Havenbedrijf Rotterdam is beheerder, exploitant en ontwikkelaar van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Een belangrijke doelstelling van het Havenbedrijf Rotterdam is het realiseren en garanderen van een betrouwbaar netwerk. Het zorgen voor beschikbaarheid van de infrastructuur en daarmee de bereikbaarheid voor klanten en gebruikers is daarom een belangrijk kwaliteitscriterium. Een andere belangrijke doelstelling van Havenbedrijf Rotterdam is een duurzame werkwijze en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het contract biedt de mogelijkheid om vanuit het MVO-beleid van Boskalis Nederland en Havenbedrijf Rotterdam via verbetervoorstellen duurzaamheid op meerdere punten door te voeren.

Back to top

Emergency response

Call SMIT 24/7 at
+31 10 454 99 11

Help us to help you.
Keep the following information at hand when you contact us in case of an emergency:
Initial info:
What? Where? When?

Type and cause of accident:
Fire – collision - grounding

Known damage:
What is the known damage? Where is it located?

Contact details:
Which contact details can we use at all times?

24/7