Emergency response +31 10 454 99 11

In 2011 heeft de provincie Zuid-Holland, de gemeente Zuidplas en Prorail het plan voor de reconstructie A20 - N456 gegund aan Boskalis Nederland.

De huidige aansluiting "Moordrecht" wordt verplaatst en een deel van de N456 wordt omgelegd. Daarnaast worden er acht kunstwerken aangepast en wordt er een Dynamisch Verkeersmanagement gerealiseerd. Door de reconstructie kan het verkeer straks weer optimaal en veilig doorstromen.

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder het motto “Slim bouwen, Slim plannen en het nemen van extra maatregelen”. Kernpunten binnen de aanpak zijn het handhaven van omgevingsobjecten, interactie met de omgeving, verkeersmanagement en hergebruik van betongranulaat.

Het werk

Het plan wordt in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, gemeente Zuidplas en Prorail uitgevoerd. Naast de verlegging van afslag 18 worden de provinciale weg N456 en een viaduct over het spoor verlegd. Voor fietsers en lokaal autoverkeer wordt een tunnel onder het spoor gebouwd.
Dit zorgt voor:

  • Minder files op de A20;
  • Een betere verkeersafwikkeling op de afrit Moordrecht;
  • Een verbeterde verkeersveiligheid

De werkzaamheden

  • De aanleg aan de zuidzijde van de A20 van een nieuwe toerit richting Gouda en een nieuwe afrit vanuit de richting Rotterdam;
  • De huidige spoorwegovergang verdwijnt. In plaats daarvan wordt voor het doorgaand verkeer een nieuw stuk N456 met een viaduct over de spoorweg en de A20 aangelegd;
  • De Middelweg (N456) wordt omgelegd en sluit aan op het nieuwe viaduct;
  • De verlegging van de provinciale weg N456 aan de zuidzijde van de A20, parallel aan het spoor in de lijn Rotterdam-Utrecht tussen de huidige Middelweg en de 5e Tocht;
  • De aanleg van een tunnel aan de westzijde van de huidige spoorwegovergang met een doorrijhoogte van ca. 3,50 m in de Middelweg onder het spoor die is bestemd voor fietsverkeer en lokaal autoverkeer/landbouwverkeer;
  • Het verwijderen van de huidige toe- en afritten van de afslag Moordrecht (A20);
  • In de Middelweg, met de kruising A20, zal een faunapassage worden aangelegd.
Back to top

Emergency response

Call SMIT 24/7 at
+31 10 454 99 11

Help us to help you.
Keep the following information at hand when you contact us in case of an emergency:
Initial info:
What? Where? When?

Type and cause of accident:
Fire – collision - grounding

Known damage:
What is the known damage? Where is it located?

Contact details:
Which contact details can we use at all times?

24/7