Emergency response +31 10 454 99 11

Het Variabel Onderhoudscontract (VOC) is een nieuwe contract- ofwel samenwerkingsvorm. Wie goed presteert, krijgt als beloning nog twee keer een jaar verlenging van het contract. Dat is kort gezegd het belangrijkste speerpunt binnen het contract.

Opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft in 2012 twee percelen aan ons gegund waarop deze nieuwe contractvorm van toepassing is: asfaltonderhoud Noord-Holland Zuid perceel 3 en Noord-Brabant Oost perceel 5.

Rijkswaterstaat verstrekt jaarlijks een lijst met werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. Op basis van die lijst en de tarieven zoals afgesproken bij de aanbesteding wordt een ‘WerkPakkettenVoorstel’ ingediend. Na acceptatie daarvan voeren wij de werkzaamheden uit. Inmiddels hebben we ook een aantal specials, waaronder de Wijkertunnel en de Schipholtunnel, uitgevoerd.

Back to top

Emergency response

Call SMIT 24/7 at
+31 10 454 99 11

Help us to help you.
Keep the following information at hand when you contact us in case of an emergency:
Initial info:
What? Where? When?

Type and cause of accident:
Fire – collision - grounding

Known damage:
What is the known damage? Where is it located?

Contact details:
Which contact details can we use at all times?

24/7