Emergency response +31 10 454 99 11

Als special binnen de Variabele Onderhoudscontracten (VOC) realiseert Boskalis Nederland een capaciteitsuitbreiding van verzorgingsplaatsen De Knoest en Ruwiel. Het betreft een D&C project.

Kwalitatieve impuls

De verzorgingsplaatsen krijgen een kwalitatieve impuls door uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen voor het personen- en vrachtverkeer. Tevens wordt het meubilair (picknicksets, afvalbakken e.d.), openbare verlichting, bebording en riolering vernieuwd.

De Knoest ligt langs rijksweg 27 ter hoogte van km 66.0 rechts en Ruwiel ligt langs rijksweg 2 ter hoogte van km 48,3 links.

Scope De Knoest

We maken een uitvoeringsontwerp, realiseren vier vrachtwagenparkeerplaatsen, inventariseren kabels en leidingen (inclusief verlegging), rooien bomen, ontgraven grond en brengen het weer aan en we maken aardebanen. Ook vernieuwen we de verhardingen en openbare verlichting. We brengen markeringen en watercompensatie aan en verplaatsen bebording.

Scope Ruwiel

We maken een integraal (uitvoerings)ontwerp waarbij de eisen ten aanzien van het verkeerskundig ontwerp en landschappelijke inpassing verwerkt zijn. In totaal worden er 37 vrachtwagenparkeerplaatsen en 91 parkeerplaatsen voor personenauto’s gerealiseerd. Er worden kabels en leidingen geïnventariseerd en verlegd, er wordt grond ontgraven en weer aangebracht (inclusief aardebanen) en er worden bomen geplant. Verder verwijderen we en brengen we de volgende zaken aan: verhardingen, bebording en markering, openbare verlichting, rioleringen, verzorgingsplaats gebonden meubilair (picknicksets, afvalbakken e.d.) en watercompensatie.

Back to top

Emergency response

Call SMIT 24/7 at
+31 10 454 99 11

Help us to help you.
Keep the following information at hand when you contact us in case of an emergency:
Initial info:
What? Where? When?

Type and cause of accident:
Fire – collision - grounding

Known damage:
What is the known damage? Where is it located?

Contact details:
Which contact details can we use at all times?

24/7