Emergency response +31 10 454 99 11

In de periode 2014 – 2016 staan diverse vooroeversuppleties aan de Nederlandse Kust op het programma. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee.

Basiskustlijn

De basiskustlijn, afgekort de BKL, is de uiterste kustlijn die Nederland wil handhaven. Als die lijn wordt overschreden dan is de kust van Nederland in gevaar, dan brokkelt het land af of verdwijnt deels in de zee. De kustlijn wordt jaarlijks bekeken en gemeten en de BKL is dan de norm. Als bij die meting blijkt dat er ergens langs de Nederlandse kust een zwakke plek is en de BKL dreigt te worden overschreden, dan volgt er een ingreep. Meestal is dat in de vorm van een zandsuppletie. Door het opspuiten van zand op, en vlak voor, de kust houden we de kustlijn op zijn plaats. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee.

Ameland

Vanaf het voorjaar van 2015 is gestart met de onderhoudstaak aan de kust van Ameland. Tussen paal 12 en paal 17 volgt een zandsuppletie. Baggerschepen storten 2.000.000 kubieke meter zand op de zeebodem op 500 tot 1.000 meter uit de kust, een vooroeversuppletie. Hierdoor versterkt dat kustvak en houdt Ameland een krachtige kust. De werkzaamheden gaan dag en nacht, zeven dagen per week door.

2014 - 2016

In de periode 2014 – 2016 staan diverse vooroeversuppleties aan de Nederlandse Kust op het programma.

Back to top

Emergency response

Call SMIT 24/7 at
+31 10 454 99 11

Help us to help you.
Keep the following information at hand when you contact us in case of an emergency:
Initial info:
What? Where? When?

Type and cause of accident:
Fire – collision - grounding

Known damage:
What is the known damage? Where is it located?

Contact details:
Which contact details can we use at all times?

24/7